Lā Mele 2012

November 30, 9:00am - 9:00pm
Mānoa Campus, Kamakakūokalani Hālau o Haumea and Hemenway Hall Mānoa Gardens

Lā Mele 2012: A Celebration of Mele!

He wahi kono kēia e luana like kākou i ka nani o ia mea he mele...e mau ai hoʻi nā puana hoʻoheno o ko kākou poʻe kūpuna!!!

Kamakakūokalani:
     Hālau o Haumea

9:00am Ka Pūnana Leo o Mānoa
9:30am Aia Nō I Ka Mea E Mele Ana
                KEALIʻI REICHEL
10:45am I Lōkahi Ka Leo:
              He Aliʻi Ka ʻĀina
               Ke Kula Kaiāpuni o Nānākuli
               Ke Kula Kaiāpuni o Pūʻōhala
               Hālau Lōkahi &
               Ke Kula o Kamakau
               LELEAʻE (Hawaiian 486)
12:15pm I Ilihewa ʻOle Kahi Manaʻo                KIMO ALAMA KEAULANA
               NINA KEALIʻIWAHAMANA
               NOELANI MAHOE
1:45pm E Hoʻokani Pila Pū Kākou
               AINSLEY HALEMANU


Hemenway Courtyard:
     Mānoa Gardens

3:30pm Mele Performance
              (Haw. 284 & Haw. 684)
               Haʻi Moʻolelo Kaʻao (Haw. 426)
4:30pm Theater Performance (Haw. 486)
               Haʻi Moʻolelo Kaʻao (Haw. 426)
5:30pm Nā Kuini
               (1st Place Ka Hīmeni ʻAna)
7:30pm ʻAi Pōhaku
               (Contemporary Poetic Expression)


Event Sponsor
Ka Waihona A Ke Aloha, Judith Dion Pyle Dean's Chair Hawaiʻinuiākea School of Hawaiian Knowledge, Kamakakūokalani, Kawaihuelani & CCBAC, Mānoa Campus

More Information
R. Keawe Lopes Jr. PhD, 956-2560, rlopes@hawaii.edu

Share by email

Friday, November 30

 
7:30am Maui Campus, Pilina Bldg., Wellness Center
9:00am Mānoa Campus, Kamakakūokalani Hālau o Haumea and Hemenway Hall Mānoa Gardens
9:30am Mānoa Campus, Lyon Arboretum, 3860 Manoa Rd.
11:00am Mānoa Campus, East-West Center, John A. Burns Hall, 1601 East-West Rd. (corner of Dole St. and East-West Rd)
11:45am Mānoa Campus, Law School, CR 5
12:00pm Mānoa Campus, Kama 201
12:30pm Mānoa Campus, Tokioka Room (Moore Hall 319)
1:00pm Hilo Campus, UCB Rm. 127
1:30pm BioSciences Building, T208
2:00pm Windward Campus, Hale Uluwehi
3:00pm Mānoa Campus, Moore 258
6:30pm Mānoa Campus, Campus Center Ballroom
7:00pm Windward Campus, Paliku Theatre
7:00pm Mānoa Campus, Orvis Auditorium
8:00pm Mānoa Campus, Prime Time in the Earle Ernst Lab Theatre